08/06/2023; Platform RCE

Op donderdag 8 juni werd namens het Varend Erfgoed deelgenomen aan de platformbijeenkomst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) rond het thema Duurzaamheid.

De Bernard van Leer neemt namens de NVORG actief deel aan de duurzaamheidsdiscussie rond het Varend Erfgoed in Nederland. Twee leden van de stichting BvL maken deel uit van de FVEN-commissie Duurzaam Varend Erfgoed. Sprekers vanuit alle sectoren van de Mobiele Collectie Nederland (Lucht, weg, rail en water) gaven in Amersfoort hun visie op duurzaam mobiel erfgoed.