Jaar: 2020

Op zaterdag 26 september ging de ORG "Virtuele Vlootschouw" live!

Door de Corona-lockdown was het dit jaar niet toegestaan om de jaarlijkse reddingbootbijeenkomst en ALV in Lemmer te organiseren. Gebruikelijk stellen dan altijd alle reddingboten hun schepen open voor publiek en vertellen honderd uit over de geschiedenis van de boot, de reddingen, etc. etc.

Omdat dit in 2020 niet mogelijk is heeft het bestuur van de Oude Reddings Glorie besloten tot een "Virtuele Vlootschouw" op YouTube.

Strijd deelname Varend Erfgoed Schepen aan Corona Compensatie Maatregel!

Op 28 augustus 2020 maakt de centrale overheid bekend dat er een bedrag van 15 miljoen euro zal worden uitgetrokken om het Varend Erfgoed te compenseren voor de geleden inkomensverliezen. Door Corona hebben veel ANBI-stichtingen niet met gasten kunnen varen waardoor zij inkomsten zijn misgelopen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de schepen.

ORG logo   FVEN logo

Als bestuurslid van de NVORG én van de FVEN strijd onze stichtingsvoorzitter voor het behoud van Varend Erfgoed. Nu sinds eind augustus de Corona Compensatie maatregel voor het bekostigen van onderhoud aan Varend Erfgoed een feit is wordt er hard gewerkt om dit geld bij de juiste schepen terecht te laten komen. Regelmatig overleg met de ministeries OCW en EZ en de belangenorganisaties FVEN, BBZ, HISWA-Recron moet ertoe lijden dat de 15 miljoen beschikbaar gestelde middelen bij de getroffen schepen terecht komt.

In september verzamelden wij de financieële gegevens van alle 20 reddingboten die door Corona inkomensverlies geleden hebben. Dit materiaal moet ertoe leiden dat niet slechts de commercieële chartervaart, maar ook het ideëel geëxploiteerde Varend Erfgoed gecompenseerd gaat worden.

Gevolgen voor de BvL van de huidige Corona crisis en 'intelligente lock-down':

Alle geplande activiteiten die voor de BvL op de agenda staan worden van hogerhand afgelast.

Zo komen voor de BvL ondermeer te vervallen:

 • de KNRM open reddingbootdag,
 • de Nationale Historische Reddingboot Dag (NHDR),
 • Sail Amsterdam 2020,

Dit geeft ons ruim de tijd om heel wat onderhoudswerkzaamheden aan de BvL uit te voeren.

Hierbij een overzicht van de klussen tot nu toe, eind mei 2020;

In de machinekamers:

 • beide wierbakken voorzien van nieuwe zink-anodes en vetkoord
 • groot onderhoud aan koelwaterpompen en stuurmachine
 • van beide motoren werden de verstuivers getrokken en getest en de kleppen gesteld
 • reinigen van de twee luchtfilters
 • alle brandstoffilters werden gewisseld
 • de twee glands werden aangezet
 • enkele carterdeksels voorzien van nieuwe pakkingen

In het stuurhuis:

 • waterkeringen onder de twee zakkende ramen aangebracht
 • vier nieuwe roosters geplaatst in de afwateringsleidingen
 • stuurhuisvloer gereinigd en geschilderd
 • raamlijsten ontdaan van corosie en geschilderd
 • raamrubber-lekkages verholpen

Aan de buitenzijde en de opbouw; reinigen, krabben, schuren en opnieuw schilderen van:

 • het oranje stuurhuisdak inclusief alle opstanden zoals lichtbakken
 • binnen- en buitenzijde van de flying bridge
 • de radarstoel met alle opstanden
 • achterzijde- inclusief beide deuren van het stuurhuis
 • alles op- en rond het achterbordes
 • de gehele opbouw van stuurhuis, radiohut en casindek

Ook vonden er nog Erfgoedwerkzaamheden op 'gepaste afstand' (via Zoom e.d.) plaats t.a.v. de onderwerpen:

 • reactiebrief en schriftelijke inspraak op de Amsterdamse Nota 'Varen deel 2'
 • de opzet voor een nieuwe FVEN-passantenhaven
 • opstellen nota 'Duurzaam Varend Erfgoed'

Zie hier een paar plaatjes

DFAA8D55-D9F4-4221-9834-C440BCAA7350 4205811f-cb33-42f9-af4d-1f3cd2f721a3 D73F660B-2EE4-4C02-9F7D-B01E95FDF2C0

IMG_9279 IMG_9283 4dd32c0b-f5fc-4e3e-b971-b10220805fbc

IMG_9244 IMG_9531 IMG_9550

21B145DB-F162-4CDB-B42E-454CB884250E 3d6204ad-ff43-4a57-aca8-9b7cc1314437 IMG_9571

Vadaag bereikte ons het trieste bericht van het plotseling overlijden van Jaap Pronk; oud schipper en motordrijver van onze reddingboot Bernard van Leer en erelid van de Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie.

De KNRM publiceerde een mooi en beeldend 'In Memoriam'.

Winterbijeenkomst ORG in Papendrecht.

De leden van de Naurische Vereniging Oude Reddings Glorie (NVORG) waren dit jaar te gast bij Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP). Het was een geslaagde, informatieve en gezellige bijeenkomst waarbij de eigenaar van deze unieke verzameling haast iedere motor aan de gang gooide om het publiek te laten genieten van het markante geluid van die oude diesels.

0EBF172D-7F35-4624-8683-F005D33814BD 238BDED1-219A-4857-9153-C05A98DC5FD2

De middag werd gezamenlijk afgesloten met een stevige winterse stamppotmaaltijd. Veel dank aan Klaas onze evenementencoördinator.