April 2019; BvL in FVEN-bestuur

BvL neemt deel aan AB-FVEN.

Vanaf april 2019 neemt de voorzitter van de stichting Bernard van Leer, namens de Nautische Vereniging Oude Reddings-Glorie (NVORG), plaats in het Algemeen Bestuur van de Federarte Varend Erfgoed Nederland (FVEN).

Al in 2018 werd deel genomen aan de Register Commissie van de Federatie. Ook neemt de bestuurder van de BvL inmiddels deel aan diverse FVEN commissies zoals:

  • Commissie Grote schepen (CGS: CvO plichtig)
  • Commissie Kleine schepen (CKS)
  • Voorbereiding evenement Sail Amsterdam 2020 vanuit de NVORG
  • Commissie Duurzaam Varend Erfgoed (CDVE)
  • Realisatie Passantenhaven Amsterdam (RPA)
  • Register Commissie (RVEN)