19/06/2023; bezoek aan de Minister

Op maandag 19 juni brengen wij een bezoek aan minister Mark Harbers van het ministerie van I&W.

De vier sectoren van de Mobiele Collectie Nederland (MCN) formuleerden gezamenlijk een duurzaamheidsstandpunt dat vandaag aan de minister werd aangeboden. Namens de sector water namen de twee initiatiefnemers van de stichting BvL deel aan dit gesprek. Een bijzonder moment. Ook de petitie “Behoud ons Varend Erfgoed” die zo’n 6000 maal ondertekend is, werd aan de minister aangeboden.