28/08/2020; Corona Compensatie

Strijd deelname Varend Erfgoed Schepen aan Corona Compensatie Maatregel!

Op 28 augustus 2020 maakt de centrale overheid bekend dat er een bedrag van 15 miljoen euro zal worden uitgetrokken om het Varend Erfgoed te compenseren voor de geleden inkomensverliezen. Door Corona hebben veel ANBI-stichtingen niet met gasten kunnen varen waardoor zij inkomsten zijn misgelopen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de schepen.

ORG logo   FVEN logo

Als bestuurslid van de NVORG én van de FVEN strijd onze stichtingsvoorzitter voor het behoud van Varend Erfgoed. Nu sinds eind augustus de Corona Compensatie maatregel voor het bekostigen van onderhoud aan Varend Erfgoed een feit is wordt er hard gewerkt om dit geld bij de juiste schepen terecht te laten komen. Regelmatig overleg met de ministeries OCW en EZ en de belangenorganisaties FVEN, BBZ, HISWA-Recron moet ertoe lijden dat de 15 miljoen beschikbaar gestelde middelen bij de getroffen schepen terecht komt.

In september verzamelden wij de financieële gegevens van alle 20 reddingboten die door Corona inkomensverlies geleden hebben. Dit materiaal moet ertoe leiden dat niet slechts de commercieële chartervaart, maar ook het ideëel geëxploiteerde Varend Erfgoed gecompenseerd gaat worden.