12/09/2018; BvL Varend Monument

Op 12 september 2018 kreeg de BvL van de FVEN het predicaat "Varend Monument®".

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) beheert het Nederlandse register van varende monumenten en varend erfgoed (zie www.fven.nl). Na toetsing en keuring door de behoudsorganisatie (NVORG) kreeg in september de reddingboot 'Bernard van Leer' de status van Varend Monument®. Hiermee behoort deze legendarische reddingboot tot de Grootste Collectie Varend Erfgoed ter Wereld.

IMG_4513

De BvL ontving de Blauwe Pas.

Het Register Varend Erfgoed Nederlend (RVEN) bevat de gegevens van het Nederlands Varend Erfgoed. Het Register geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw.