17/02/2018; ORG Winterbijeenkomst

Winterbijeenkomst Oude-Reddings-Glorie in Maassluis en aan de Maeslantkering.

Op deze stralende dag namen ruim 60 mensen deel aan de zeer geslaagde 'droge-bijeenkomst' van de ORG. Allereerst was er een bezoek, met broodjes en koffie, aan de zeesleper "Elbe". De vrijwilligers van deze behoudsstichting lieten ons dit prachtige schip van boven tot onder zien en bij alles werd uitleg gegeven. Van 1959 tot 1976 voer dit schip als zeesleper voor Smit. Van 1976 tot 1985 verbleef het schip in Amerika onder de naam Maryland en van 1985 tot 2001 voer zij als actieschip voor Greenpeace. Van 2002 tot 2013 werd zij gerestaureerd tot zeesleper anno 1959!

ORG winterbijeenkomst 1a

Zeesleper "Elbe" in de haven van Maassluis

ORG winterbijeenkomst 1 17-02-2018 ORG winterbijeenkomst 2 17-02-2018 ORG winterbijeenkomst 2a

Rondleiding door de indrukwekkende machinekamer met zijn 2x Smit M.A.N. RB666 van 3440PK.

Aansluitend brachten alle aanwezige bemanningen van de oude reddingboten ook nog een bezoek aan de stoomzeesleper "Furie" (1916). Ook hier werden wij door enkele vrijwilligers rondgeleid en kregen wij uitleg over het schip en de nog altijd aanwezige 2 vuurs Schotse ketel met Triple Expansiemachine die bij een werkdruk van 14 bar een vermogen van 450 IPK levert bij 120 omwentelingen per minuut.

ORG Winterb 4a

Stoomzeesleper "Furie" in de haven van Maassluis.

Op eigen gelegenheid vertrok iedereen vervolgens naar de Maeslantkering alwaar wij een rondleiding met uitvoerige uitleg over de waterhuishouding in Nederland- en de bijzondere functie van de waterkering(en) kregen. Ook konden wij dit indrukwekkende bouwwerk van dichtbij aanschouwen.

ORG winterbijeenkomst 3a  ORG winterbijeenkomst 4 17-02-2018

Na een uitstekend bufet in het Maeslanthuis en een gezellig samenzijn vertrok eenieder weer huiswaards. Heel veel dank en complimenten voor de organisator van dit meer dan geslaagde evenement. Klaas bedankt!