26-28/09/2008; Hindelopen

BvL neemt deel aan de jaarbijeenkomst van de ORG in Hindelopen.

Op vrijdag 26-9 met de BvL van Amsterdam naar Hindelopen voor de jaarbijeenkomst van de vereniging Oude Reddings Glorie. Voor binnenkomst troffen wij de Jhr. H.J. Ortt met motorpech aan en gaven hem een sleepje richting haven.


26-9 Bernard van Leer geeft de Jhr. H.J. Ortt een sleepje richting haven.